Sla menu over Meer over toegankelijkheid
Veenkoloniën

Landschappelijk cascoplan Borgerswold

Een visie op de verdere ontwikkeling van Borgerswold (multifunctioneel gebied met een groen karakter en waterplas aan de rand van Veendam)

logo-gem-pekela1

Rob Oost

Adviseur Ruimtelijke Plannen

Landschappelijk cascoplan Borgerswold
Landschappelijk cascoplan Borgerswold
 • Wat houdt het project in?

  Opstellen van een landschappelijk cascoplan waarmee het noordelijk deel van het Borgerswold zich in de komende 15 jaar kan ontwikkelen tot een hoogstaand en veerkrachtig recreatiegebied

 • Waarom?

  Om het gebied een nieuwe impuls en elan geven, gevat binnen het landschappelijk kader, door nieuwe recreatieve ontwikkelingen aan te trekken

Borgerswold

Het plangebied Borgerswold is een multifunctioneel gebied met een groen karakter aan de rand van Veendam. Een plek die stevig verankerd is aan de bebouwde kom. Het functioneert als een uitloopgebied van de kern.

De voormalig vuilstortlocatie is eigendom van de gemeente en in langdurig beheer van de Provincie Groningen. Momenteel zijn er plannen om het gebied Borgerswold uit te breiden met deze voormalig vuilstortlocatie.

Daarnaast liggen er mogelijkheden aan de randen van het huidige Borgerswold voor een verdere uitbreiding van het gebied. Door nieuwe recreatieve ontwikkelingen aan te trekken die complementair zijn aan de bestaande recreatieve bedrijven in het Borgerwold, kan het gebied een nieuwe impuls en elan krijgen.

Geschiedenis Borgerswold

Eind jaren 60 kreeg Veendam de kans een 40 hectare groot recreatiegebied aan te leggen met een zandstrand, een groenstrand, een dagcamping, een kinderboerderij en water. In 1972 werden de eerste 2 vijvers uitgegraven. In hetzelfde jaar werd begonnen met de ontwikkeling van Borgerspark, een woonwijk grenzend aan Borgerswold.

In 1973 werd een veenkoloniale boerderij ‘her’bouwd als huisvesting van een veenkoloniaal openlucht museum. Tot het zover zou zijn, werd het gebruikt als manege. Dat is tot op de dag van vandaag zo gebleven. Verder zijn in het gebied nog een boerderij, een koetshuis, enkele bruggen en Veenkoloniale woningen gebouwd.

In 1974 volgde de aanleg van een strand en een heideveld. Het heideveld is inmiddels verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor volkstuinen, een kinderboerderij en een zeilmeer verbonden met het Zuidlaardermeer.

In 2007 volgde de aanleg van een waterskibaan en zijn de 2 vijvers samengevoegd tot 1 klein meer. Een schiereiland herinnert aan de scheidingswand tussen de vijvers. Bruggen zijn verplaatst, de kinderboerderij opgeknapt en een nieuwe camping aangelegd.

Inmiddels bestaat het gebied uit 4 delen, aangelegd in verschillende fasen:

 • Noordelijk deel tot en met manege Lipizza, met o.a. strand en waterskibaan
 • Het stille gedeelte, het middendeel
 • Zeilmeer Langenbosch
 • Een deel, richting Borgercompagnie, met alleen onverharde paden

Ten westen van het Borgerwold werd eind jaren 60 een vuilstortplaats aangelegd.
Het cascoplan gaat over het noordelijk deel inclusief de voormalig vuilstortplaats.

Groen

Met name aan de noordzijde van Borgerswold is een grote hoeveelheid groen en natuur te vinden. Een belangrijk deel van het groen belemmert het zicht op Borgerswold. Het gebied heeft daardoor een in zichzelf gekeerd karakter met weinig interactie met het omliggende landschap. Langs de Veendammerweg is daarom de groenstructuur aangepast en deels verwijderd. Dat maakt ruimte en geeft een uitnodigende entree tot het Borgerswold.

Door groen- en waterverbindingen te maken, kan er nog een groter uitloopgebied van Veendam ontstaan die onderling met elkaar in verbinding staan door zichtrelaties.

Water

Rond de voormalige vuilstort is nieuwe natuur gecreëerd, waardoor meer ontdekkingsmogelijkheden zijn ontstaan. Een optie is om rond het gebied een rondje te kunnen varen met de kano en ook andere bevaarbare watergangen te verbreden en/of te realiseren.

Hoogteligging

Het gebied is vrij vlak met uitzondering van de sledeheuvel en de voormalige vuilstort. De laatste heeft door de hoogte potentie om er een trekpleister van te maken.

Routing

Hoofdontsluiting voor autoverkeer is via de Veendammerweg aan de noordkant. Voor fietsers zijn er meerdere routes met onder meer de mogelijkheid rond de zwemplas te fietsen. Ook voor mountainbikers is er een ronde. Mogelijkheid is dit uit te breiden met paden over de heuvel van de oude vuilstortplaats. Wandelaars hebben net als fietsers volop keuze. Ook voor wandelroutes is uitbreiding op de heuvel met vanaf de top een mooi uitzicht een mogelijkheid.

Parkeren

Nu heeft het gebied grote parkeerplaatsen die veel ruimte innemen. Deze zullen zo mogelijk plaatsmaken voor kleinschalig en over het hele gebied verspreide parkeerplaatsen. Hierdoor is er minder verhard oppervlak nodig, kan de parkeerdruk verspreidt opgevangen worden op piekdagen, zijn loopafstanden klein en kan parkeren effectief (daar waar nodig) worden toegepast.

Uitgangspunt daarbij is zoveel mogelijk uit het zicht en parkeerruimte die niet in gebruik is op laten gaan in de sfeer en uitstraling van het park.

Recreatieve voorzieningen & waterport

Horeca, watersport en outdooractiviteiten kenmerken de voorzieningen in het park. De voormalige vuilstortlocatie biedt nieuwe kansen voor de horeca, bijvoorbeeld voor het openen van een satellietvesting of herontwikkeling van bestaande gebouwen als het weegkantoor. Door bouwrestricties op de heuvel is permanente nieuwe bebouwing niet mogelijk, maar pop-up voorzieningen wel.

Rond en op de oude vuilstort liggen mogelijkheden voor verblijfsrecreatie en nieuwe watersportvoorzieningen. Naast het ontsluiten van de voormalige vuilstortlocatie voor wandelaars, fietsers, mountainbikers en ruiters worden de voormalige vuilstort en zwemplas met elkaar verbonden door nieuwe ontwikkelingen op het gebied van outdoor en survival te stimuleren.

KERNKARAKTERISTIEKEN VEENKOLONIËN

Dit project heeft betrekking op een aantal kernkarakteristieken van de Veenkoloniën. Die kernkwaliteiten zijn uiteengezet in de gebiedsbiografie.

 • De schaal en het karakter van de historisch gegroeide dorpsstructuur:
  • De strikte ordening en samenhang van de bebouwing en beplanting met het ontginningssysteem van kanalen en wijken.
 • Wederopbouwwijken en bijbehorende infrastructuur

Projectleider

logo-gem-pekela1

Rob Oost

Adviseur Ruimtelijke Plannen

Stuur een e-mail 0598-652515