Sla menu over Meer over toegankelijkheid

Veenkoloniën

Het karakteristieke landschap van de Veenkoloniën is een jong en rationeel landschap van rechte lijnen, dat eigenlijk pas in de zeventiende en achttiende eeuw is ontstaan. Daarvóór was het een bijna onbegaanbaar moeras. Vanwege de grote vraag naar turf en de behoefte aan nieuw landbouwgrond werden er in de zeventiende eeuw compagnieën opgericht die ervoor zorgden dat het hele moeras ontgonnen werd.

Naar de gebiedsbiografie
Veenkoloniën

Belangrijke punten

header-voor-kwaliteitsgids
watertoren
uitgeasterde bosjes