Sla menu over Meer over toegankelijkheid
Veenkoloniën

Ruimtelijk ontwikkelingsperspectief de Kompanjie

Het Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief wordt gebruikt als onderlegger voor het toekomstige, ruimte gerelateerd beleid van de gemeente

Ontwikkelingsperspectief de Kompanjie

Het ontwikkelingsperspectief gaat over de ruimtelijke kwaliteit en hoe wij de bestaande waarden kunnen door ontwikkelen. Het Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief wordt gebruikt als onderlegger voor het toekomstige, ruimte gerelateerd beleid van de gemeente. Het perspectief legt geen normen op. Het kwalitatieve en integrale karakter van het perspectief sorteert voor op de nieuwe Omgevingswet, waarin deze benadering centraal staat. Het gedachtegoed en de onderdelen van het perspectief worden meegenomen in omgevingsvisies, omgevingsplannen en andere beleidsinstrumenten om de ruimtelijke kwaliteit te behouden en versterken.

123123

logo-gem-pekela1

Rob Oost