Sla menu over Meer over toegankelijkheid

Centrale Woldgebied & Duurswold

Het Centrale Woldgebied ligt grofweg ten noorden van het Eemskanaal en is een laaggelegen zeekleigebied. Het Duurswold ligt juist ten zuiden van het Eemskanaal en is een veenontginningsvlakte.

Naar de gebiedsbiografie
Centrale Woldgebied & Duurswold

Belangrijke punten

slochterhaven-f-23-04
Wittewierum
01haanssluis