Sla menu over Meer over toegankelijkheid

Bescherming wijkenstelsel Wildervank-West

Het Veenkoloniale landschap behouden en herstellen

Afbeelding1

Landschapbeheer Groningen

Bescherming wijkenstelsel Wildervank-West
Bescherming wijkenstelsel Wildervank-West
 • Wat houdt het project in?

  Het herstellen van gedempte wijken, de landschappelijke versterking van het dorpslint en het vergroten van de biodiversiteit in het gebied.

 • Waarom?

  Om het Veenkoloniale landschap te behouden en herstellen.

 • In welke fase bevindt het project zich?

  In uitvoering.

Landschapsbeheer Groningen is de trekker van het project. In de projectgroep zijn de gemeente Veendam, het waterschap, bewoners en een agrariër vertegenwoordigd. Initiatiefnemer Waling Meijer kwam ruim 10 jaar geleden tot de ontdekking kwam dat een wijk (een zijkanaal) in de omgeving van Westerdiepsterdallen in Wildervank zonder vergunning werd gedempt. Na een juridische procedure is met terugwerkende kracht een vergunning verleend voor het dempen van de wijk met als voorwaarde dat de nog bestaande wijken beschermd zouden worden in het bestemmingsplan en dat er geld beschikbaar zou komen voor compenserende maatregelen.

Naast de landschappelijke en cultuurhistorische betekenis bieden de wijken bij uitstek ruimte voor meer biodiversiteit. Landschapsbeheer Groningen heeft inmiddels 150 struiken geplant op de landerijen van Gerrit Jan Laarman en Siebo Leeuwerik in Wildervank. De struiken verfraaien het landschap en bieden voedsel en beschutting voor insecten, vogels en kleine zoogdieren.

Naast het planten van struiken wordt gewerkt aan bloemrijke akkerranden, aangepast slootbeheer en aanleg en herstel van erfbeplanting in het aangrenzende bebouwingslint. Met deze maatregelen blijft het bijzondere veenkoloniale landschap aantrekkelijk voor mens en dier.

Kernkwaliteiten Veenkoloniën

Dit project heeft betrekking op een aantal kernkwaliteiten van de Veenkoloniën. Die kernkwaliteiten zijn uiteengezet in de gebiedsbiografie.

 • Grootschalige openheid, rationele planmatige en historisch afleesbare verveningsverkaveling van rechte wegen, vaarten, kanalen en wijken van het verveningslandschap met daarbij verdichte, kaarsrechte en langgerekte bebouwingslinten en relatief besloten kanaaldorpen.
 • Contrast tussen het kleinschalige lint met enkele doorkijken en het grootschalige open landschap met lange vergezichten.
 • De schaal en het karakter van de historisch gegroeide dorpsstructuur
  • De strikte ordening en samenhang van de bebouwing en beplanting met het ontginningssysteem van kanalen en wijken.
 • Wijken en kanalen met hoge ecologische waarde.