Sla menu over Meer over toegankelijkheid

Villa Barmerhoek in Doodstil

Beeldbepalend monument ingrijpend gerestaureerd

logogronlandschap

Stichting Groninger Landschap

Doodstil
Doodstil
 • Wat houdt het project in?

  Restauratie van villa uit 1916

 • Waarom?

  De villa had achterstallig onderhoud en heeft geleden onder de aardbevingen. Zo waren er overal scheuren en zakte het balkon bijna ineen.

 • In welke fase bevindt het project zich?

  De villa is gerestaureerd en hersteld en heeft in 2020 subsidie gekregen van de provincie om het innovatief te verduurzamen en toekomstbestendig te maken.

villa barmerhoek

Villa Barmerhoek pronkt weer. Het beeldbepalende monument in Doodstil onderging in 2018 een ingrijpende restauratie. Zowel achterstallig onderhoud als aardbevingsschade zijn verholpen.

Pronkjewail in Doodstil

De fraaie villa uit 1916, gelegen langs de vaart in het Groningse dorp Doodstil, straalt weer als vanouds. De monumentale villa is een absolute blikvanger. Een pronkjewail in Doodstil. Met de fraaie toren, het balkon met gele pilaren, het witte pleisterwerk en de rode en gele bakstenen. Toch was de schade enorm, toen Het Groninger Landschap in 2016 de sleutel kreeg. Overal waren scheuren, het balkon zakte bijna ineen. Aan de villa hing bovendien een complex schadedossier: een combinatie van achterstallig onderhoud en aardbevingsschade.

Monumentale waarde

Behoud van de monumentale waarde stond bij de restauratie voorop. Dat betekent: geen ingrijpende technieken als base isolation, waarvoor het pand volledig op de schop zou moeten.

De ingrepen moesten onzichtbaar blijven. In de ranke zuilen zijn bijvoorbeeld stalen buizen aangebracht van vijf meter lang. Ook de schoorsteen is op zo’n manier versterkt dat niemand het verschil ziet. Met zorg en eerbied pakte Het Groninger Landschap de restauratie op. Met een historisch kleuronderzoek zijn de gele en rode kleuren bepaald. Het balkon en de vorm van enkele ramen zijn gereconstrueerd op basis van oude foto’s.

Verduurzamen en toekomstbestendig

De Provincie Groningen heeft in april 2010 € 240.000 subsidie gegeven voor verdere restauratie van Villa Barmerhoek. Deze subsidie is bedoeld om de villa innovatief te verduurzamen en toekomstbestendig te maken

KERNKARAKTERISTIEKEN WIERDENLAND & WADDENKUST

Dit project heeft betrekking op een aantal kernkarakteristieken van het Wierdenland & Waddenkust. Die kernkarakteristieken zijn uiteengezet in de gebiedsbiografie.

 • De schaal en het karakter van de historisch gegroeide dorpsstructuur van de wierdendorpen
 • Ritmiek van boerderijreeksen met erven in het groen en tussenliggende open ruimtes
 • Streekeigen bebouwing, kop-hals-romp en Oldambster boerderijen en statige villaboerderijen
 • Monumentale boerderijen, steenhuizen, borgen en kerken, borg-, kerk- en kloosterterreinen als onderdeel van hun landschappelijke context