Sla menu over Meer over toegankelijkheid
Wierdenland & Waddenkust

Erfgoedloket Groningen

Informatiepunt voor eigenaren en bewoners van monumentale panden

  • Wat houdt het project in?

    Het Erfgoedloket Groningen is het informatiepunt voor eigenaren en bewoners van monumentale panden in Groningen.

  • Waarom?

    Voor het integraal beantwoorden van ingewikkelde vraagstukken

Erfgoedloket Groningen

Het Erfgoedloket Groningen is het informatiepunt voor eigenaren en bewoners van monumentale panden in Groningen. Het loket biedt monumenteigenaren ondersteuning en advies bij instandhouding van hun gebouw. Er is een fysiek loket in pakhuis Libau in Groningen, dat op werkdagen te bezoeken is. Verder is op de website van het Erfgoedloket (zie button hieronder) informatie te vinden over onderhoud en restauratie, financiering en subsidies, maar ook over schadeherstel en versterking. Ook eigenaren en bewoners van karakteristieke en beeldbepalende panden kunnen bij het Erfgoedloket terecht.

Erfgoedadviesteam

Achter het Erfgoedloket Groningen staat een deskundig Erfgoedadviesteam met specialisten om ingewikkelde vraagstukken integraal te kunnen beantwoorden. Het Erfgoedadviesteam ondersteunt naast het loket ook overheden met specifieke kennis en deskundigheid onder meer op het gebied van architectuur, monumentenzorg, cultuurhistorie en financiële regelingen.

Monumentenadviesorganisatie Libau krijgt subsidie van de provincie Groningen voor de uitvoering van het Erfgoedloket.