Sla menu over Meer over toegankelijkheid
Centrale Woldgebied & Duurswold

Karakteristiek groen rondom kerk Wittewierum hersteld

Nieuwe bomen op het kerkhof van Wittewierum

SOGK

Karakteristiek groen rondom kerk Wittewierum hersteld
Karakteristiek groen rondom kerk Wittewierum hersteld
 • Wat houdt het project in?

  De aanplant van nieuwe bomen op het kerkhof van Wittewierum

 • Waarom?

  Om het aangezicht van het kerkhof te herstellen

 • In welke fase bevindt het project zich?

  In uitvoering

In maart 2021 is gestart met de aanplant van nieuwe bomen op het kerkhof van Wittewierum. Vanwege essentaksterfte zijn eind 2019 bijna veertig essen gekapt rondom de kerk van Wittewierum. Omdat het aangezicht van het kerkhof een rijksmonument is, herstellen we dit door de aanplant van de nieuwe bomen. Daarnaast sluit dit aan bij het beleid van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) over verduurzaming en biodiversiteit.

De aan te planten bomen zijn nu nog van een klein formaat, maar over een aantal jaren zal het kerkhof weer een mooie groene oase in het landschap zijn. Midden op het terrein staat nog een aantal zeer karakteristieke essen. Bij deze essen is kroonverzorging uitgevoerd en in een aantal bomen zijn boomankers aangebracht. Dit alles met het doel deze bomen voorlopig te sparen.

Verduurzamen en biodiversiteit

Al vijftig jaar beheert en onderhoudt de SOGK kerken en synagogen, maar ook unieke historische kerkhoven. Deze kerkhoven zijn niet alleen van grote waarde vanwege de vele, vaak monumentale graven en grafstenen, maar ook door de prachtige bomen, boomgroepen en andere bijzondere flora en fauna. Verduurzamen en biodiversiteit is een speerpunt binnen de stichting. Daarom kiest de SOGK dan ook voor een mix van bomen in Wittewierum.

 • Bij herplant wordt gebruik gemaakt van streekeigen boomsoorten die passen bij het landschapsbeeld van deze streek.
 • Er is gekozen voor een bonte beplanting van meerdere soorten in plaats van een monocultuur van één soort en één leeftijd. Door gevarieerdere aanplant, is de beplanting vitaler en bestendiger tegen boomziekten en plagen.
 • Er is ook gekozen voor klimaatbestendige bomen. Door klimaatverandering zijn er soorten (bijvoorbeeld Beuk, Fijnspar en Lijsterbes) die het op termijn minder goed zullen gaan doen in ons klimaat. Andere soorten zijn daarentegen weer beter bestand tegen klimaatopwarming (bijvoorbeeld de Plataan).
 • Daar waar mogelijk zijn faunavriendelijke boomsoorten toegepast. Dit zijn soorten met bloesem (van belang voor insecten) en vruchten/ zaden (voor vogels).

KERNKARAKTERISTIEKEN CENTRALE WOLDGEBIED & DUURSWOLD

Dit project heeft betrekking op een aantal kernkarakteristieken van het Centrale Woldgebied & Duurswold. Die kernkwaliteiten zijn uiteengezet in de gebiedsbiografie.

 • De schaal en het karakter van de historisch gegroeide Middeleeuwse wierdendorpen
  • De zichtbaarheid van de hoogteverschillen in en rondom de wierden. De wierden vallen in reeksen samen met de voormalige kustlijn, en langs natuurlijke waterlopen (maren) waarbij de wierden als eilandjes in open agrarisch gebied liggen
  • Cultuurhistorische en hoge archeologische waarde van de wierden, dobben, dijken, Middeleeuwse kerken, eendenkooien, typische bebouwingsstructuren en ecologische relicten van Middeleeuwse landbouwgewassen