Sla menu over Meer over toegankelijkheid
Centrale Woldgebied & Duurswold

Restauratie en herbestemming kerk van Garmerwolde

Kerk krijgt oorspronkelijk aangezicht terug én een nieuwe museale functie

 • Wat houdt het project in?

  De restauratie en herbestemming van de kerk van Garmerwolde

 • Waarom?

  Om de kerk te behouden voor de toekomst

 • In welke fase bevindt het project zich?

  Afgerond

Restauratie

De kerk van oorspronkelijk een kruiskerk, waarbij toren en kerk waren verbonden. Het dorp koesterde al jaren de wens het teloorgegane schip weer zichtbaar te maken.

De romano-gotische kruiskerk van Garmerwolde werd in de tweede helft van de 13e eeuw gebouwd bij een zware en sobere toren. Halverwege de 19e eeuw werd het schip afgebroken. Het exterieur van de kerk is een prachtig en goed bewaard voorbeeld van laat-romaanse bouwkunst met fraaie metselmotieven, boognissen en kraalprofielen. Verder is de kerk van Garmerwolde beroemd om haar fraaie schilderingen op de meloengewelven; een type kruisgewelf met acht, door ribben gescheiden bolvormige kappen, dat vooral in romanogotische kerken in Noord-Nederland voorkomt.

Herbestemming

Met de herbestemming van de kerk en toren te Garmerwolde realiseert de Stichting Oude Groninger Kerken een nieuwe museale locatie in Garmerwolde. De kerk van Garmerwolde heeft nu de functie van 'Schoolkerk'. De Schoolkerk is een concept van de Stichting Oude Groninger Kerken, en vormt het brandpunt van haar educatieve activiteiten. De Schoolkerk biedt vanuit een veilig, positief en professioneel kader programma’s aan voor het primair en voortgezet onderwijs. In het weekend is de Schoolkerk geopend voor cultuurliefhebbers, toeristen en passanten.

Award

De historische kerk van Garmerwolde, met haar gewelfschilderingen, de spectaculaire losstaande tentoonstellingstoren, het groene kerkterrein en het splinternieuwe ontvangstgebouw, met daarin gevestigd Atelier AvecPlezier, is de eerste Schoolkerk van Nederland. De Schoolkerk won in 2021 de European Heritage Award/ Europa Nostra Award, de EU-prijs voor cultureel erfgoed.

KERNKARAKTERISTIEKEN CENTRALE WOLDGEBIED & DUURSWOLD

Dit project heeft betrekking op een aantal kernkarakteristieken van het Centrale Woldgebied & Duurswold. Die kernkarakteristieken zijn uiteengezet in de gebiedsbiografie.

 • Markante ontginningslijnen in de vorm van wegen, waterlopen en voormalige dijken
 • De schaal en het karakter van de historisch gegroeide wegdorpen
  • Reeksen (monumentale) boerderijen, deels op huiswierden en/of inversieruggen
  • Wegdorpen met boerderijen, erven en slingertuinen en soms een zware wegbeplanting
  • In de wegdorpen liggen Middeleeuwse kerken en kerkhoven, kloosterterreinen, molens en borgen met landgoedbossen.