Sla menu over Meer over toegankelijkheid

Herstel Plaats Melkema Huizinge

Zestiende-eeuwse boerderij klaar voor de toekomst

 • Wat houdt het project in?

  Verbouw en herstel van de boerderij Plaats Melkema in Huizinge

 • Waarom?

  Om dit rijksmonument met cultuurhistorische waarde toekomstbestendig te maken

 • In welke fase bevindt het project zich?

  In uitvoering

Van 1555 tot 1974 heeft de doopsgezinde familie Huizinga op de kop-hals-rompboerderij Plaats Melkema gewoond. In 1978 heeft de toenmalige eigenaar de boerderij laten verbouwen tot een horecagelegenheid met woonhuis. Door aardbevingsschade kon de veiligheid niet langer gegarandeerd worden. De bekende historische horecaboerderij is destijds gekocht door de NAM en zij hebben het in 2017 overgedragen aan Het Groninger Landschap.

Rijksmonument

De boerderij is een rijksmonument van cultuurhistorische waarde en kent elementen die terug te leiden zijn tot 1820. Denk hierbij aan de karakteristieke bestrating, authentieke gevels met origineel metselwerk en de keermuur aan de gracht. Ook de relatief jonge aanpassingen aan Plaats Melkema blijken van dusdanige architectonische kwaliteit dat deze bewaard dienen te worden.

Toekomstplannen

In Plaats Melkema komt er een expositieruimte voor kunstenaars en is er de wens om in het gedeelte tussen schuren en voorhuis een permanente woning te creëren. Mogelijk krijgt het monumentale voorhuis op den duur een museale functie. Ook zijn er plannen om de boerderij op een innovatieve wijze te verwarmen met warmte uit de gracht. Dan kan Plaats Melkema van het gas af!

Op deze wijze koopt Het Groninger Landschap tijd. Over maximaal 30 jaar onderzoekt de stichting opnieuw naar de grond en de bevingen. Plaats Melkema is een rijksmonument dat moet behouden worden.

Kernkwaliteiten Wierdenland & Waddenkunst

Dit project heeft betrekking op een aantal kernkwaliteiten van het Wierdenland & Waddenkunst. Die kernkwaliteiten zijn uiteengezet in de gebiedsbiografie.

 • Geologische hoofdstructuur uit het Holoceen met een afwisseling van kwelderruggen, -bekkens en maren
 • De schaal en het karakter van de historisch gegroeide dorpsstructuur van de wierdendorpen
  • Bolvormige kruinige percelen en (opgehoogde wierden) en mieden
  • De zichtbaarheid van de hoogteverschillen in en rondom de wierden. De wierden vallen in reeksen samen met de voormalige kustlijn, en langs natuurlijke waterlopen (maren) waarbij de wierden als eilandjes in open agrarisch gebied liggen
  • Cultuurhistorische en hoge archeologische waarde van de wierden, dobben, dijken, Middeleeuwse kerken, eendenkooien, typische bebouwingsstructuren en ecologische relicten van Middeleeuwse landbouwgewassen
 • Streekeigen bebouwing, kop-hals-romp en Oldambster boerderijen en statige villaboerderijen
 • Monumentale boerderijen, steenhuizen, borgen en kerken, borg-, kerk- en kloosterterreinen als onderdeel van hun landschappelijke context