Sla menu over Meer over toegankelijkheid
Wierdenland & Waddenkust

Herstel De Haver Onderdendam

Renovatie van een beeldbepalende boerderij

 • Wat houdt het project in?

  Herinrichting en renovatie van boerderij De Haver in Onderdendam

 • Waarom?

  Om de instandhouding van het monumentale karakter van de boerderij te garanderen

 • In welke fase bevindt het project zich?

  In uitvoering

Aan het Boterdiep en de rand van het beschermd dorpsgezicht Onderdendam ligt boerderij De Haver. De rijksmonumentale boerderij uit 1894 is een typisch voorbeeld van een Oldambtster boerderij op het Hogeland. Vanwege zijn beeldbepalende ligging, de hoge mate van gaafheid én de vormgeving en het materiaalgebruik is De Haver van groot cultuurhistorisch belang voor Groningen.

Schade

Door de gaswinning in Groningen heeft de boerderij flinke aardbevingsschade opgelopen. De laatste eigenaren hebben de boerderij verkocht aan de NAM, die op haar beurt de boerderij in 2017 heeft overgedragen aan Het Groninger Landschap. Met de overdracht is de instandhouding van het monumentale karakter van de boerderij gegarandeerd.

Plannen

De boerderij behoudt zijn woonbestemming, maar op zo’n wijze dat dit niet gepaard gaat met een ingrijpende versterkingsoperatie. Concreet betekent dit het kwetsbare stenen voorhuis een kleinschalige publieke functie krijgt en dat de woonfunctie elders in de boerderij wordt gerealiseerd. Het Groninger Landschap heeft Architectenbureau Onix gevraagd het plan voor de nieuwe woonfunctie te ontwerpen.

Kernkwaliteiten Wierdenland & Waddenkunst

Dit project heeft betrekking op een aantal kernkwaliteiten van het Wierdenland & Waddenkunst. Die kernkwaliteiten zijn uiteengezet in de gebiedsbiografie.

 • Historisch gegroeide dorpsstructuur met doorzichten op het landschap vanuit dorpslinten
 • Streekeigen bebouwing, kop-hals-romp en Oldambster boerderijen en statige villaboerderijen
 • Monumentale boerderijen, steenhuizen, borgen en kerken, borg-, kerk- en kloosterterreinen als onderdeel van hun landschappelijke context
 • Waterbeheer
  • Zijlen, sluizen, tillen, afwateringen, dijkcoupures met schotbalkenhuisjes
  • Plaatsnamen met Til/Dam en ontwikkeling van kruis- en wegdorpen langs sluizen en waterwegen
  • Een stelsel van trekvaarten en trekwegen uit de Nieuwe Tijd