Sla menu over Meer over toegankelijkheid
Centrale Woldgebied & Duurswold

Schildhoes

Ontwerp dat past in de traditie van Overschild

DAAD Architecten

Overschild
Overschild
  • Wat houdt het project in?

    De bouw van een woning die past bij het streekeigen karakter van het dorp Overschild

  • Waarom?

    Omdat de meeste huizen in Overschild worden gesloopt en opnieuw aardbevingsbestendig worden gebouwd, maar de ruimtelijke kwaliteit onder druk komt te staan omdat veel woningen worden vervangen door niet streekgebonden architectuur

Schildhoes

Typerend voor Overschild en vergelijkbare dorpen is de krimpwoning. Herkenbaar is de smalle voorkant die verder naar achteren in stapjes, de zogenaamde krimpjes, steeds wat breder wordt. Ook de traditionele rode baksteen verwijst naar de bestaande woningen in de buurt.

Elk bouwplan en elke locatie is uniek, daarom kan een bouwplan nooit lukraak gekopieerd worden naar een andere plek. Bebouwing staat nooit op zichzelf, maar altijd in een context. Esdorpen, wierdedorpen, kruisdorpen, wegdorpen, dijkdorpen en ontginningsdorpen hebben elk een eigen karakter. De situering van de woning op de kavel aan de weg in een dorp bepaalt daarmee ook het karakter van het dorp.

Bekijk voor meer inspiratie het document "Dorpen in Groningen" Regionale identiteit is verankerd in de geschiedenis van de streek, het dorp en de bewoners die er kleur en vorm aan geven. De historische dorpsstructuur en bebouwing vormen daarvan de dragers. De eigen geschiedenis en bouwtraditie kunnen de inspiratie vormen voor vernieuwing in de gebouwde omgeving.

KERNKARAKTERISTIEKEN CENTRALE WOLDGEBIED & DUURSWOLD

Dit project heeft betrekking op een aantal kernkarakteristieken van het Centrale Woldgebied & Duurswold. Die kernkarakteristieken zijn uiteengezet in de gebiedsbiografie.

  • Markante ontginningslijnen in de vorm van wegen, waterlopen en voormalige dijken
  • De schaal en het karakter van de historisch gegroeide wegdorpen
  • In dit landschap wisselen grootschalige openheid en kleinschalige bebouwing elkaar af