Sla menu over Meer over toegankelijkheid

Coendersborg te Nuis

Toekomstbestendig omgaan met erfgoed

logogronlandschap

Coendersborg, Nuis
Coendersborg, Nuis
  • Wat houdt het project in?

    Restauratie van de Coendersborg en het herbestemmen van alle gebouwen

  • Waarom?

    Om bij te dragen aan het toekomst bestendig maken van erfgoed in het Zuidelijk Westerkwartier

  • In welke fase bevindt het project zich?

    Afgerond

Op dit landgoed vind je een prachtig landschap met bospark grenzend aan het houtsingellandschap van het Westerkwartier, een gerestaureerde en herbestemde borg en boerderijen en prachtige doorkijken. Met de muziekkoepel is een eigentijdse inpassing in een historische context gerealiseerd.

Dit alles is mogelijk gemaakt met vele investeringen vanuit Het Groninger Landschap, de gemeente en de provincie. Daardoor is de Coendersborg weer één van de parels in het Westerkwartier en de provincie Groningen!

Aanpak

De aanpak van de monumentale panden zijn een mooi voorbeeld van toekomstbestendig omgaan met erfgoed. Alle gebouwen hebben exploitatie: zo is de naastgelegen boerderij Kym gerestaureerd en herbestemd met prachtige erfgoedlogies en Museum 't Rieuw (landbouwmuseum) heeft een nieuw onderkomen gekregen. Ook is er een kapschuur geplaatst om de mogelijkheden voor het museum 't Rieuw te vergroten. Met de vervanging van de muziekkoepel door een ruimere multifunctionele cultuurkoepel, zijn grotere gebruiksmogelijkheden ontstaan. Tot slot is de borg gerestaureerd en heeft een nieuwe functie gekregen met een nieuw bezoekerscentrum en prachtig appartement.
Daarbij hebben de restauraties gediend als leerwerkplaats voor het opleiden van jonge restauratievaklieden.

Een glazen huis in de Coendersborg te Nuis

De historie van de Coendersborch gaat terug tot de zeventiende eeuw. De oude borg raakte in verval en werd in 1813 vervangen door een landhuis: de huidige Coendersborch. Het pand is opgetrokken in neo-classicistische stijl, met een lage beneden- en een hoge bovenverdieping. Het landhuis maakt deel uit van een historische buitenplaats met een oppervlakte van 74 hectare. Achter de borg is een nieuwe muziekkoepel geplaatst. Met de bouw van deze nieuwe muziekkoepel is een periode van herstel en renovatie van de borg en het landgoed afgerond. De oude muziekkoepel was dringend aan vervanging toe. De nieuwe koepel biedt vele mogelijkheden voor muzikale, recreatieve en culturele activiteiten en vergroot de toeristische en culturele waarde van het Landgoed Coendersborgh, Nuis/ Niebert en dus ook de gemeente Marum.
De combinatie van oude en nieuwe elementen op het landgoed zorgt voor een interessant ensemble.

Kernkwaliteiten Zuidelijk Westerwartier

Dit project heeft betrekking op kernkwaliteiten van het Zuidelijk Westerkwartier. Die kernkwaliteiten zijn uiteengezet in de gebiedsbiografie.

  • De Middeleeuwse steenhuizen, borgen, kerken en boerderijen, door deze in hun landschappelijke context te beschouwen en als herkenningspunten in de ruimte te benutten.