Sla menu over Meer over toegankelijkheid
Zuidelijk Westerkwartier

Monumentale boerenerven

Het versterken van de voor Groningen zo karakteristieke boerenerven

Afbeelding1

Landschapbeheer Groningen

Monumentale boerenerven
Monumentale boerenerven
  • Wat houdt het project in?

    Landschapsbeheer Groningen gaat karakteristieke boerenerven in Groningen versterken. Dit kan door singelbeplanting, boomgaarden en/of markante solitaire bomen achterstallig onderhoud te plegen of nieuw te planten.

  • Waarom?

    De boerenerven zijn van grote landschappelijke betekenis: ze zijn beeldbepalend en cultuurhistorisch en ecologisch zeer waardevol.

  • In welke fase bevindt het project zich?

    In uitvoering

Wat is Groningen zonder haar boerenerven? De identiteit van het Groninger cultuurlandschap wordt voor een belangrijk deel bepaald door de monumentale boerenerven en boerderijen. Landschapsbeheer Groningen ondersteunt bewoners met het herstel en de instandhouding van deze monumentale landschapselementen. Eigenaren kunnen subsidie krijgen bij het herstel van hun boerenerf. Een voorwaarde is dat het boerenerf 100 jaar of ouder is.

Boerenerven spelen een belangrijke rol in de cultuurhistorische en landschappelijke belevingswaarde van het gebied. Daarnaast zijn de boerenerven ook belangrijk voor de natuur. Voor de fauna bieden zij vaak de enige schuil- en nestgelegenheid in het open agrarisch landschap. Vogels en kleine zoogdieren maken hier dankbaar gebruik van.

Karakteristiek landschap

Op sommige karakteristieke boerenerven is sprake van achterstallig onderhoud en zijn kenmerkende elementen als boomgaarden, grachten, zware singelbeplantingen, oprijlanen en solitaire bomen in slechte staat of zelfs (gedeeltelijk) verdwenen. Het project is bedoeld om een belangrijk kenmerk van het Groningse landschap te behouden, te versterken en waar nodig, karakteristieke elementen terug te brengen.