Sla menu over Meer over toegankelijkheid

Moderne aardappelschuur op monumentaal erf

Bouw van een innovatieve aardappelbewaarschuur

libau

Libau

Moderne Aardappelschuur Kloosterburen
Moderne Aardappelschuur Kloosterburen
 • Wat houdt het project in?

  De bouw van een innovatieve aardappelbewaarschuur voor een landbouwbedrijf

 • Waarom?

  Om het bedrijf uit te breiden

 • In welke fase bevindt het project zich?

  Afgerond

In opdracht van de familie Meijer ontwierp DAAD Architecten op hun monumentale erf te Kloosterburen een innovatieve aardappelbewaarschuur voor het landbouwbedrijf Maatschap Nieuw Bocum.

In de eerste ontwerpfase is een transformatieplan gemaakt voor het gehele erf en de gebouwen. Het transformatieplan werd uitgevoerd in samenwerking met Greet Bierema en Adriaan Velsink. Zij waren respectievelijk verantwoordelijk voor de analyse van het erf in zijn historische context, het erfontwerp en de begeleiding van het project. In het transformatieplan is in diverse modellen onderzocht op welke wijze een nieuwe functionele aardappelbewaarschuur kan worden gerealiseerd, rekening houdend met het bestemmingsplan, bouwbudget, bouwtechniek, installaties, de monumentale en landschappelijke kwaliteiten van de gebouwen en het erf. In alle modellen is rekening gehouden met toekomstige groeimogelijkheden van het bedrijf.

Op basis van een gekozen voorkeursmodel uit het transformatieplan is vervolgens een definitief ontwerp gemaakt voor de nieuwe aardappelbewaarschuur. In eerste instantie leek bouwen op het bestaande erf niet mogelijk. Maar door een schuur te maken met een bijzondere grondvorm, die de beschikbare ruimte op het erf volgt, passen het gebouw en de cellen met de aardappelkisten bijzonder goed. Door deze keuzes zijn functionele en compacte werklijnen ontstaan. Ook de toepassing van een slimme kapvorm was hierin belangrijk. De nokrichting, nokhoogte en goothoogte van de nieuwe schuur sluiten aan op de bestaande monumentale boerderij. Een groot overstek aan de erfzijde zorgt voor voldoende draairuimte van voertuigen. Aan de achterzijde van de schuur loopt de goot parallel aan de sloot en de dijk met een pad langs de sloot. In deze achtergevel zijn de in- en uitlaatkleppen van de ventilatoren en koelsysteem ondergebracht. De kleurstelling van de schuur is een schakering van een neutrale donkere grijstint, die een sober contrast vormt met de bestaande Groninger rode metselwerk gebouwen. Op het zuidelijk gelegen dakvlak is een groot vlak met zonnepanelen aanwezig met een ideale dakhelling van 35 graden.

Links:
https://decorrespondent.nl/3578/zo-bouwt-groningen-aan-de-toekomst/384552140676-873b3f3b

KERNKARAKTERISTIEKEN WIERDENLAND & WADDENKUST

Dit project heeft betrekking op een aantal kernkarakteristieken van Wierdenland & Waddenkust. Die kernkwaliteiten zijn uiteengezet in de gebiedsbiografie.

 • Grootschalige, open polders, parallelle (slaper) dijken en -wegen met grote boerderijen aan de voet van de dijken, dijkdorpen langs de dijken en een opstrekkende polderverkaveling
 • Ritmiek van boerderijreeksen met erven in het groen en tussenliggende open ruimtes
 • Streekeigen bebouwing, kop-hals-romp en Oldambster boerderijen en statige villaboerderijen
 • Monumentale boerderijen, steenhuizen, borgen en kerken, borg-, kerk- en kloosterterreinen als onderdeel van hun landschappelijke context