Sla menu over Meer over toegankelijkheid

Marconi Buitendijks

Versterking van het het maritieme karakter van Delfzijl

 • Wat houdt het project in?

  De waddendijk is ter hoogte van het centrum van Delfzijl landinwaarts verlegd, verhoogd, verbreed en aardbevingsbestendig gemaakt. Buitendijks ontstond ruimte voor een stadsstrand van ruim 2 hectare. Aansluitend is een kwelderlandschap aangelegd; een hoge kwelder met daarin een vogeleiland en een pionierkwelder langs de Schermdijk.

 • Waarom?

  De primaire kering is zo ingericht dat hij Delfzijl weer verbindt met de Waddenzee. Een nieuwe brug verbindt het stadscentrum met een aantrekkelijke boulevard, het strand, de kwelder en fiets- en wandelroutes.

 • In welke fase bevindt het project zich?

  Uitvoeringsfase tot halverwege 2021.

Met het project Marconi Buitendijks versterkte de gemeente het maritieme karakter van de
stad en kreeg de kustzone een kwaliteitsimpuls. De waddendijk werd een aantrekkelijke
boulevard die stad en wad verbindt. Ook het gebied aan de landzijde van de dijk kreeg een nieuwe inrichting, bijvoorbeeld met speciale camperparkeerplaatsen voor bezoekers. Delfzijl is weer een stad aan zee geworden. Een poort naar het Werelderfgoed Waddenzee. De afronding van het project loopt tot juni 2021.

Maritiem Delfzijl

Zee, haven en scheepvaart bepaalden eeuwenlang de sfeer in Delfzijl, totdat in de jaren 70
van de vorige eeuw de historische havenmond werd afgesloten. Met de aanleg van het
Zeehavenkanaal kwam de nieuwe haveningang vijf kilometer verderop te liggen. De hoge
zeedijk vormde – ook in de beleving van bewoners en bezoekers – een harde scheiding
tussen de stad en de Waddenzee.

Bij Delfzijl ontmoeten zoet en zout water elkaar. De handelshaven is via de zeesluis in het
Eemskanaal verbonden met het achterland. Maar ook het meeste overtollige water uit de
provincies Groningen en Drenthe belandt uiteindelijk hier, bij Delfzijl, in de Waddenzee. Of
de spuilocatie in het Oude Eemskanaal verlegd kan worden naar een brakwaterzone met
vispassage in de Groote Polder, zes kilometer verderop, is in onderzoek. Via het programma ED2050 werken gemeente Eemsdelta, provincie Groningen en Het Groninger Landschap hieraan.

De nieuwe brug voor voetgangers en fietsers verbindt het stadscentrum met de boulevard
op de kruin van de dijk en het strand. Deze verbinding overbrugt op een veilige manier het zware verkeer op de Oosterveldweg en het treinspoor naar het industriegebied.

Doorgaande fiets- en wandelroutes lopen van hier over de dijk, naar de kwelder en langs de haven. De kwelder is een natuurgebied dat niet toegankelijk is voor publiek. Het nieuwe strand is via een pad langs de kwelder verbonden met een verhoogd uitkijkpunt. In de kwelder is een vogelbroedeiland aangelegd voor de noordse stern, de visdief en de bontbekplevier. De slikkige pionierkwelder langs de Schermdijk is niet voor publiek toegankelijk.

Marconi Buitendijks verbindt Delfzijl weer met de zee, maakt het Werelderfgoed Waddenzee beleefbaar en maakt zo de stad aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers en
toeristen.

KERNKARAKTERISTIEKEN WIERDENLAND & WADDENKUST

Dit project heeft betrekking op een aantal kernkarakteristieken van Wierdenland & Waddenkust. Die kernkwaliteiten zijn uiteengezet in de gebiedsbiografie.

 • Het kronkelend beloop en meer natuurlijk aanzien van de van oorsprong natuurlijke waterlopen, zoals voormalige kweldergeulen, rivier en beeksystemen zoals het Reitdiep, de Fivel en de Lauwers
 • Waterbeheer
  • Dijkrelicten en waker- slaper- en dromerdijken