Sla menu over Meer over toegankelijkheid

Hoefijzerproject Bellingwedde

Herstel laanbeplanting en herplant bomen en sierheesters

Landschapbeheer Groningen

Bellingwolde
Bellingwolde
  • Wat houdt het project in?

    Herstel laanbeplanting en herplant van ruim 1000 nieuwe bomen en sierheesters.

  • Waarom?

    Versterking van het karakteristieke karakter van de lintbebouwing van de hoefijzervormige zandrug in Bellingwedde.

  • In welke fase bevindt het project zich?

    Afgerond

Hoefijzerproject Bellingwedde

Met het hoefijzerproject werd het karakteristieke karakter van de lintbebouwing van de hoefijzervormige zandrug in Bellingwedde versterkt. De klinkers in de straat werden hersteld, het groen werd aangepakt en de straatverlichting werd aangepast. Zieke of verkeerd geplaatste bomen werden gekapt en herplant. De straatverlichting, die technisch was afgeschreven, is vervangen door ledverlichting, die 's nachts gedimd kan worden.

Herstel monumentale beplanting J. Buiskoolweg

Aan de J. Buiskoolweg tussen Bellingwolde en Vriescheloo is de laanbeplanting hersteld en er zijn ruim 1000 nieuwe bomen en sierheesters aangeplant. Deze weg is een rijksmonument vanwege zijn beplanting. Langs de hele weg is de wegverharding hersteld en is de verlichting voor een groot deel vernieuwd.

Slingertuin Bellingwolde

In Bellingwolde is ook een openbare slingertuin aangelegd, die voor iedereen toegankelijk is. In de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw waren er in de provincie Groningen meer dan honderd slingertuinen of 'slingertoenen'. Het was een negentiende-eeuwse tuinmode die werd geïnspireerd door Engelse landschapstuinen. Kenmerkend zijn de slingerende paadjes en beekjes, doorkijkjes, een parkachtige en kunstmatig aangelegde glooiingen in het landschap. Ze vormen een groot contrast met het omringende landschap met kaarsrechte wegen en weidse uitzichten. De tuinen werden aangelegd door de rijke Groningse boeren en getuigen van de grote rijkdom in de Groningse landbouwgeschiedenis. De graanboeren wilden laten zien dat dat het hen voor de wind ging en dat ze geld hadden om hun tuin naar de laatste mode in te richten. Na de jaren vijftig van de twintigste eeuw werd voor veel boeren het onderhoud aan hun tuin te duur en raakten de tuinen in verval. In 2007 startte de provincie Groningen samen met Landschapsbeheer Groningen het project Slingertuinen in Oost -Groningen om deze tuinen te herstellen. De slingertuin van de voormalige pastorie in Bellingwolde is voor het publiek te bezoeken.