Sla menu over Meer over toegankelijkheid

Fabrieksterrein De Eendracht

Wonen, werken en recreëren

Richard Cornelis

Projectleider

Appingedam
Appingedam
  • Wat houdt het project in?

    Herontwikkeling van het oude terrein van kartonfabriek De Eendracht waarbij de (industriële) karakteristieken van het gebied behouden blijven

  • Waarom?

    De gemeente Appingedam heeft het gebied aangekocht om sturing te kunnen geven aan de herinrichting van het gebied

  • In welke fase bevindt het project zich?

    De hele ontwikkeling zal rond 2027 zijn afgerond. De sanering van het terrein is klaar en nu wordt gestart met verdere ontwikkeling

Woonlandschap stadstuin ‘De Eendracht’

Strokartonfabriek De Eendracht was bijna 100 jaar lang de spil van bedrijvigheid in Appingedam. De fabriek sloot in 2006 zijn deuren en is aangekocht door de gemeente. Het terrein wordt opnieuw ingericht met woningbouw, werken, zorg, recreatie en groen. De aanwezigheid van de oude (industriële) overblijfselen met hun eigen verhalen en de ligging aan het water geven het gebied een bijzonder karakter. Uitdaging is deze kwaliteiten in te zetten bij de herontwikkeling zodat voor het gebied een onderscheidende identiteit ontstaat.
Het doel is om circa 200 nieuwe woningen te bouwen in een parkachtige omgeving. In 2016 is de eerste fase van de sanering afgerond, nu is het tijd voor de verdere ontwikkeling van het gebied.

Inrichting

Drager van het gebied is een route voor fietsers en wandelaars, de Kartonbaan. De Kartonbaan, met groene bermen en boombeplantingaan weerszijden, slingert richting het centrum van de stad. Daarnaast bepalen de grote ruimten uit het industriële verleden met zijn vijvers de ruimtelijke indeling en beleving van het gebied. Deze ruimten (bouwvelden) hebben hun eigen mogelijkheden voor ontwikkeling, hun eigen identiteit, verhaal en stedenbouwkundige vorm, met mogelijkheden voor bebouwing of ingericht als plein, groengebied of open ruimte.

Kernkarakteristieken Waddenkust & Wierdenland

Dit project heeft betrekking op een aantal kernkarakteristieken van het Wierdenland & Waddenkust. Die kernkarakteristieken zijn uiteengezet in de gebiedsbiografie.

  • Resten van Middeleeuwse steen- en kalkovens, tichelgaten en kleiwinningsputten en latere grotere steenfabrieken, de tichelwerken