Sla menu over Meer over toegankelijkheid

Bezoekerscentrum Kamp de Beetse

Plaats van herinnering

logo-provincie-vierkant-kopie

Provincie Groningen

Sellingen
Sellingen
  • Wat houdt het project in?

    Het bewaren van Kamp de Beetse bij Sellingerbeetse als plaats van herinnering

  • Waarom?

    Omdat Kamp De Beetse een essentieel onderdeel is van het cultureel erfgoed van de gemeente Westerwolde

  • In welke fase bevindt het project zich?

    Afgerond

Bezoekerscentrum kamp de Beetse, Sellingerbeetse

Kamp de Beetse bij Sellingerbeetse werd in 1935 gebouwd voor de werkverschaffing. Werklozen uit heel Nederland werden hier te werk gesteld voor het ontginnen van de heidegebieden. Tot 1942 woonden ze in het kamp en moesten helpen bij het aanleggen van wegen en bossen en later ook bij de aardappeloogst. Vanaf 1942 werd het kamp in gebruik genomen als buffer voor Westerbork. 400 joodse mannen uit Amsterdam moesten toen als arbeider in het kamp aan het werk. Op 2 oktober 1942 werden alle joodse mannen uit het werkkamp naar kamp Westerbork afgevoerd. Na aankomst in het kamp werden ze afgevoerd naar Auschwitz, waar ze bijna allemaal omkwamen. Later bood het kamp ook onderdak aan honderden mannen die in het kader van de ‘Arbeidseinsatz’ waren opgepakt en ter werk gesteld bij boeren in de omgeving. Na de oorlog verbleven enige honderden NSB-vrouwen en -kinderen uit de Randstad in het kamp. In september 1945 werd het een echt concentratiekamp met prikkeldraad, wachttorens en bewaking door soldaten. Enige honderden politieke gevangenen, NSB-mannen en SS'ers moesten in het kamp hun straf uitzitten. In 1948 werd het kamp gesloten en de barakken werden op één na afgebroken.

Bezoekerscentrum

De gemeente Westerwolde, waarin kamp de Beetse ligt, beschouwt het kamp als een essentieel onderdeel van het cultureel erfgoed van de gemeente en wil het kamp als plaats van herinnering bewaren door er een bezoekerscentrum van te maken. Hiervoor heeft de gemeente het terrein en de voormalige barak verworven. Het terrein is in eigendom van Staatsbosbeheer.

Educatie

Het terrein van het kamp is in zijn oorspronkelijke omvang bewaard gebleven. De betonpalen die de ingang van het kamp markeren zijn het meest opvallende onderdeel van het kamp. Er is nog één barak blijven staan, de beheerdersbarak. Deze is gerestaureerd en in zijn oorspronkelijke staat teruggebracht. Het terrein en de barak zijn opengesteld voor bezichtiging. Op dit moment wordt er gewerkt aan het verwerven van een andere barak. Met deze barak moet het kamp verder worden ontwikkeld tot een volwaardig bezoekerscentrum. Daarmee wil de stichting die zich hiervoor inzet alle periodes van de geschiedenis van het kamp belichten met een programma voor verschillende leeftijden.

Kernkwaliteiten

Dit project heeft betrekking op een aantal kernkwaliteiten van Westerwolde. Die kernkwaliteiten zijn uiteengezet in de gebiedsbiografie.

  • Strategische ligging als grensgebied waardoor de bouw van uitwateringssluizen, leidijken en schansen waaronder Oudeschans, Bellingwolderschans en meer recent de werkkampen.