Sla menu over Meer over toegankelijkheid

Klooster Yesse en Landschapspark De Vork bij Essen

Creëren van een nieuw landschapspark

 • Wat houdt het project in?

  Aanleg van een landschapspark verbonden met het oude kloosterterrein Yesse

 • Waarom?

  Versterking van het landschap en de culturele waarde van dat landschap

 • In welke fase bevindt het project zich?

  Voorbereiding

Digitale tentoonstelling

Yesse en de sporen van een rijk verleden is een digitale tentoonstelling van de Universiteitsbibliotheek Groningen. Je kunt deze hier bewonderen.

Kernkarakteristieken Gorecht

it project heeft betrekking op een aantal kernkwaliteiten van Gorecht. Die kernkwaliteiten zijn uiteengezet in de gebiedsbiografie.

 • Geologische hoofdstructuur met hoogteverschillenen een contrast tussen kleinschalig besloten hoger gelegen Hondsrug en aan weerszijden laag gelegen zeer open beekdalen van de Drentse Aa en de Hunze.
 • Kenmerkend reliëf van de glaciale ruggen van Geopark de Hondsrug met de esdorpen.
 • (Restanten van) Middeleeuwse kerken en kloosters, voormalige karresporen en dijken.
 • De schaal en het karakter van de historisch gegroeide parkachtige esdorpenstructuur op de Hondsrug met een oorsprong in de Romeinse tijd, met afwisselend essen, bossen, graslanden en met naast sobere boerderijen en keuterijen ook statige bebouwing in de vorm van buitenplaatsen, villa’s, villawijken en later meer sub-urbane woonbebouwing