Sla menu over Meer over toegankelijkheid

De Oude Dijk bij Den Andel

Restant van de middeleeuwse Oude Dijk

 • Wat houdt het project in?

  Markering restant van de middeleeuwse Oude Dijk

 • Waarom?

  Het is een typisch voorbeeld van een waardevol cultuurhistorisch landschapselement

 • In welke fase bevindt het project zich?

  Afgerond

Een kleine bult in het landschap herinnert aan het verleden. Hier wordt een restant van de middeleeuwse Oude Dijk gemarkeerd. De dijk diende als zeewering tot ze in de kerstvloed van 1717 werd weggespoeld en daarna vervangen door de Middendijk een stuk noordelijker. Ook deze is nog goed herkenbaar in het landschap.

Een laatste restje landbescherming

De Oude Dijk in Den Andel is een typisch voorbeeld van een waardevol cultuurhistorisch landschapselement. De oude zeewering maakte deel uit van het allereerste dijkstelsel dat heel Noord Groningen moest beschermen. Deze dijk uit de vijftiende eeuw liep langs het gebied Pieterburen, Den Andel, Warffum, Usquert, Uithuizen.

Het Groninger Landschap geeft de Oude Dijk een blijvende, zichtbare plek in het landschap, onder andere door gericht maaibeleid. Oude dijkplanten als de gele en paarse morgenster keren daardoor terug. De dijk ligt aan de weg van Den Andel naar Westernieland. Deze weg volgt het oorspronkelijke tracé van de dijk.

Kernkwaliteiten Wierdenland & Waddenkust

Dit project heeft betrekking op een aantal kernkwaliteiten van Wierdenland & Waddenkust. Die kernkwaliteiten zijn uiteengezet in de gebiedsbiografie.

 • De samenhang en het contrast tussen de grootschalige openheid van de kweldervlaktes en de besloten dorpen op de kwelderwallen en de hoger gelegen wierden, samenvallend met voormalige kustlijnen
 • Grootschalige, open polders, parallelle (slaper) dijken en -wegen met grote boerderijen aan de voet van de dijken, dijkdorpen langs de dijken en een opstrekkende polderverkaveling
 • Waterbeheer
  • Dijkrelicten en waker- slaper- en dromerdijken