Sla menu over Meer over toegankelijkheid

Bezoekerscentrum buitenplaats Reitdiep

Restauratie van een monumentale boerderij

logogronlandschap

Bezoekerscentrum buitenplaats Reitdiep
Bezoekerscentrum buitenplaats Reitdiep
 • Wat houdt het project in?

  Restauratie van een monumentale boerderij waarbij de oorspronkelijke openheid gehandhaafd is gebleven en het contrast tussen oud en nieuw versterkt

 • Waarom?

  De boerderij was toe aan renovatie

 • In welke fase bevindt het project zich?

  Afgerond

In een monumentale boerderij aan de Wolddijk 103 pal ten noorden van de Stad Groningen ligt het bezoekerscentrum Reitdiep. Dit bezoekerscentrum is de poort naar één van de oudste cultuurlandschappen in Europa, het Reitdiep gebied. Langs de loop van de oude Hunze, in het gebied dat ook wel bekend staat als de Koningslaagte, wonen al sinds het begin van onze jaartelling mensen.

De monumentale boerderij is een historische boerenplaats die in de 16e eeuw op een middeleeuwse omgrachte wierde lag en tot de kloostergoederen van Selwerd behoorde. Bij de reductie van Groningen in 1594 vielen de gronden toe aan de provincie Groningen. De provincie Groningen verpachte de boerderij lange tijd, in ieder geval vanaf 1605. In 1853 werden de boerderij en de gronden particulier verkocht. De landerijen werden in 1989 met de bijbehorende boerderij , ten behoeve van de realisatie van de ecologische hoofdstructuur, overgedragen aan het Groninger Landschap, die er in 2010 een bezoekerscentrum in realiseerde. De historische verkaveling bleef in al die eeuwen intact en is nog duidelijk herkenbaar op moderne luchtfoto’s.

Een belangrijk uitgangspunt bij de restauratie door Skets architecten was dat de oorspronkelijke openheid van de boerenschuur gehandhaafd moest blijven. De gerealiseerde kantoren en expositieruimtes zijn vooral aan de zijkanten gepositioneerd zodat de imposante grote schuur alle ruimte biedt aan allerhande publieksactiviteiten. De nieuwe stalen balken die voor de versterking van de constructie noodzakelijk waren zijn om het contrast tussen nieuw en oud te benadrukken opzettelijk in het zicht gelaten. Het ontwerp van het erf is van Grontmij. De beleving van een boerderij aan de rivier vormde een belangrijk uitgangspunt en komt tot uitdrukking in het speelgoedbootje en de vlonder in de sloot.

Kernkwaliteiten

Dit project heeft betrekking op een aantal kernkwaliteiten van Wierdenland & Waddenkust. Die kernkwaliteiten zijn uiteengezet in de gebiedsbiografie.

 • Het kronkelend beloop en meer natuurlijk aanzien van de van oorsprong natuurlijke waterlopen, zoals voormalige kweldergeulen, rivier en beeksystemen zoals het Reitdiep, de Fivel en de Lauwers
 • Grootschalige, open polders, parallelle (slaper) dijken en -wegen met grote boerderijen aan de voet van de dijken, dijkdorpen langs de dijken en een opstrekkende polderverkaveling
 • Ritmiek van boerderijreeksen met erven in het groen en tussenliggende open ruimtes
 • Streekeigen bebouwing, kop-hals-romp en Oldambster boerderijen en statige villaboerderijen
 • Waterbeheer
  • Dijkrelicten en waker- slaper- en dromerdijken
  • Herkenbaarheid van voormalige zee inbraakgebieden met (resten) van kolken
  • Zijlen, sluizen, tillen, afwateringen, dijkcoupures met schotbalkenhuisjes
  • Gemalen en poldermolens uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd