Sla menu over Meer over toegankelijkheid

Beleefroute slag bij Heiligerlee

oldambtlogo-5

Hemmo Philbert Gemeente Oldambt

medewerker Toerisme en Recreatie

Beleefroute slag bij Heiligerlee
Beleefroute slag bij Heiligerlee
 • Wat houdt het project in?

  Een toeristische belevingsroute in de natuurgebieden De Hoogte en De Garst bij de dorpen Heiligerlee en Westerlee

 • Waarom?

  Dorpsbewoners wilden een attractief dorpsrondje om te wandelen, Staatsbosbeheer wilde beide natuurgebieden openstellen voor natuureducatie en het museum Slag bij Heiligerlee en de gemeente Oldambt willen het toerisme stimuleren met een cultuurhistorische belevingsroute.

 • In welke fase bevindt het project zich?

  Afgerond

In 1568 vond de Slag bij Heiligerlee plaats. Het was de eerste overwinning van de Staatsgezinden op de Spanjaarden in de Tachtigjarige Oorlog. De strijd werd uitgevochten in de moerassen rond het Klooster van Heiligerlee. Het fundament van het klooster is te vinden in het natuurterrein De Hoogte bij Heiligerlee. Ter nagedachtenis van de Slag bij Heiligerlee en de gesneuvelde Graaf Adolf (broer van Willem van Oranje) is het (rijks)monument van Graaf Adolf opgericht.

In 2009 ontstond het idee om in de natuurgebieden van de dorpen Heiligerlee en Westerlee, namelijk De Hoogte en De Garst, een toeristische belevingsroute te maken. Verschillende doelstellingen kwamen bijeen:

 1. Dorpsbewoners wilden een attractief dorpsrondje om te wandelen
 2. Staatsbosbeheer wilde beide natuurgebieden openstellen voor natuureducatie
 3. Het museum Slag bij Heiligerlee en de gemeente Oldambt willen het toerisme stimuleren met een cultuurhistorische belevingsroute.

Genoemde partijen hebben de handen ineen geslagen en het project voorbereidt en laten uitvoeren door het Bureau Niche. Een gespecialiseerd bureau op het gebied van beleefroutes en natuureducatie.

De ‘Beleefroute Slag bij Heiligerlee’ is in mei 2015 feestelijk geopend en bestaat uit twee routes. Het accent in het natuurgebied De Hoogte ligt op de strijd tegen de Spanjaarden en die in het natuurgebied De Garst op de ontstaansgeschiedenis van het gebied (o.a. stuwwallen uit de ijstijd) en natuureducatie met oog voor bijzondere flora en fauna. De beleefroutes zijn spannend gemaakt door allerlei avontuurlijke speelopdrachten en beleeftoestellen, zoals houten speeltoestellen (refererend aan de Slag bij Heiligerlee) en natuurlijke speellocaties met onder andere poelen met stapstenen. Een mooi routeboekje, een te downloaden routeapp met historische figuren die je meenemen naar bijvoorbeeld de tijd van de historische veldslag en informatiepanelen completeren het project. De Beleefroute is heel geschikt voor toeristen, gezinnen met kinderen en voor educatie doeleinden van het basisonderwijs.

Kernkwaliteiten Oldambt

Dit project heeft betrekking op een aantal kernkwaliteiten van het Oldambt. Die kernkwaliteiten zijn uiteengezet in de gebiedsbiografie.

 • Strategische ligging als grensgebied (bijv. Slag bij Heiligerlee) waardoor de bouw van schansen waaronder Oudeschans, Nieuweschans en Winschoten.
 • De schaal en het karakter van de historisch gegroeide dorpsstructuur:
  • Variatie in vorm en grootte van bebouwing; van karakteristieke, grote boerderijen en grote graanschuren tot kleine arbeidershuisjes.
  • Het contrast en de variatie in bebouwing afgewisseld met doorzichten naar het open agrarische achterland.
  • Groene bebouwingslinten vormen harde overgang van de open polders naar de meer besloten hogere zandruggen:
  • Veelal langgerekte tweezijdige bebouwingslinten overgaand in dichte bebouwingslinten
  • Grote Oldambster boerderijen, vaak met bijzondere (slinger)tuinen en daarbij bescheiden arbeiderswoningen