Sla menu over Meer over toegankelijkheid

Haanssluis

Restauratie van deze karakteristieke keerschutsluis, gelegen tussen het Schildmeer en de Haansvaart

logo-waterschap-hunze-en-aas

Waterschap Hunze en Aa's

Haanssluis
Haanssluis
  • Wat houdt het project in?

    Resauratie van de Haanssluis; een keerschutsluis gebouwd in 1866-1867 tussen het Schildmeer en de Haansvaart ten noorden van Hellum

  • Waarom?

    Na de Tweede Wereldoorlog raakten sluis en vaart in onbruik en stagneerde het onderhoud.

  • In welke fase bevindt het project zich?

    Afgerond

Haanssluis

De sluis is gelijktijdig met de Haansvaart aangelegd in opdracht van landbouwer Hindrik de Haan (1827-1899); de Haansvaart verbond zijn boerderij met het Schildmeer. De Haanssluis is in 1909 door zijn zoon Johannes de Haan (1875-1963) ingrijpend vernieuwd. Aanvankelijk werd er over de Haansvaart afgegraven vruchtbare wierdengrond vervoerd, later ook turf en akkerbouwproducten. Na de Tweede Wereldoorlog raken sluis en vaart in onbruik en stagneert het onderhoud.

Vanaf 1998 begon dorpsbelangen Hellum met plannen om de sluis te herstellen. Vrijwilligers hebben daarvoor in 2001 de Stichting Haansvaart opgericht, die de vervallen sluis in eigendom heeft. Vervolgens zijn fondsen geworven voor de restauratie en is gevraagd de sluis rijksmonument te maken. De tweee aanvraag daarvoor is gehonoreerd. De sluisconstructie met kolkwanden met gemetselde wulfmuren tussen kubbestijlen is kenmerkend voor historische sluizen in de provincie Groningen en Oost Drenthe, en in toenemende mate zeldzaam. Na toekenning van een subsidie is de sluis in 2010 gerestaureerd. Aan de Haanssluis is in 2012 de prijs voor de best gerestaureerde sluis van Nederland toegekend door de Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland (SHHN). Volgens het juryrapport zijn het particuliere initiatief en de kwaliteit van de restauratie mede doorslaggevend voor het winnen van deze prijs.

In het kader van de ecologische hoofdstructuur zijn rond de sluis de Haansplassen aangelegd. De gemeente Midden-Groningen heeft een stalen fietsbrug laten bouwen als onderdeel van het rondje Schildmeer en andere fiets- en wandelroutes in het omliggende natuurgebied ’t Roegwold. Het eigendom van de sluis is overgedragen aan het waterschap Hunze en Aa’s, belangrijke partner in de restauratieplannen. De sluis is toegankelijk voor lichtere boten zoals platbodems en kano's.

Bezoekadres:

Parkeerplaats Heerenhuisweg 4
9627 TG Hellum

KERNKARAKTERISTIEKEN CENTRALE WOLDGEBIED & DUURSWOLD

Dit project heeft betrekking op een aantal kernkarakteristieken van het Centrale Woldgebied & Duurswold. Die kernkarakteristieken zijn uiteengezet in de gebiedsbiografie.

  • Markante ontginningslijnen in de vorm van wegen, waterlopen en voormalige dijken