Sla menu over Meer over toegankelijkheid
Wierdenland & Waddenkust

Visie op de gebouwde omgeving gemeente Loppersum

Deze visie geeft richting aan en stelt kaders hoe met het diverse vastgoed in de gemeente
Loppersum dient te worden omgegaan. Het schetst een afwegingskader voor behoud, sloop, herbouw en herbestemming van panden.

Visie op de gebouwde omgeving gemeente Loppersum

Bestandnaam Grootte
Visie op de gebouwde omgeving gemeente Loppersum 2.5 MB