Sla menu over Meer over toegankelijkheid
Westerwolde

Landschapsvisie Kloosterenclave Ter Apel en Omgeving

Samenhang klooster en omgeving versterken

Landschapsvisie Klooster Ter Apel en Omgeving

De landschapvisie Klooster Ter Apel en Omgeving gaat uit van de kloosterenclave door de eeuwen heen. De visie onderscheidt 3 perioden in de geschiedenis van het klooster en de omgeving: de kloosterenclave als zelfvoorzienende eenheid (1465–1619), de kloosterenclave als eigendom van de stad Groningen (1619-1970) en de kloosterenclave in het landschap (1970- 2018). Deze historische gelaagdheid is nog steeds herkenbaar in de omgeving van het klooster.

Klooster en omgeving één geheel

Het Wandelbos, de zwerm van bebouwing, de Ruiten Aa en het populaire Boschhuis zijn essentiële onderdelen van de kloosterenclave. Je moet de kloosteromgeving als één geheel zien om de historische rijkdom van het gebied tot haar recht te laten komen. De afgelopen jaren werkten Stichting Museum Klooster Ter Apel, de gemeente Westerwolde, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer samen met bewoners en gebruikers aan de landschapsvisie. LAOS landschapsarchitecten heeft alle partijen die actief zijn in het gebied betrokken bij de planvorming. Zo is een breed gedragen landschapsvisie voor het klooster en de directe omgeving gerealiseerd.

De komende 10 jaar gaan de samenwerkende partijen op basis van de visie aan de slag om de kloosterenclave verder te ontwikkelen.

123123

Bram Verhave