Sla menu over Meer over toegankelijkheid
Wierdenland & Waddenkust

Landschappelijk ontwikkelingsplan Uiterwierde

Verbetering ruimtelijke kwaliteit met behoud van cultureel erfgoed

Lanschapsontwikkelingsplan Uitwierde

Aan de noordwestrand van Delfzijl ligt Uitwierde, een beschermd dorpsgezicht. Het sportpark bij Uitwierde had zijn functie verloren. De gemeente wilde de grond verkopen en zag tevens mogelijkheden om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren met behoud van cultureel erfgoed en rekening houdend met het landschap.

Een werkgroep o.l.v. Libau heeft het plangebied bezocht, gezamenlijk de opgave bepaald, de kwaliteiten, knelpunten en daaruit voortvloeiende kansen in kaart gebracht en deze doorvertaald in het landschapsontwikkelingsperspectief.

U kunt het landschapsontwikkelingsperspectief hieronder downloaden.