Sla menu over Meer over toegankelijkheid

Inspiratieboek kleinschalige ingrepen in het landschap

Kleine veel voorkomende ingrepen hebben een grote invloed op de kwaliteit van ons landschap. Dit boek biedt inspirerende voorbeelden en een handig stappenplan dat u helpt om uw wens om te zetten in een concreet plan en dat zo te doen dat het passend is in het landschap.

Inspiratieboek

U woont in het prachtige Groningerland en wilt bijvoorbeeld een kleinschalige ingreep doen op uw erf. Een schuur bouwen, de erfbeplanting veranderen of een paardenbak realiseren. Doordat deze kleine ingrepen veel voorkomen hebben zij een grote invloed op de kwaliteit van ons landschap. Dit boek biedt inspirerende voorbeelden en een handig stappenplan dat u helpt om uw wens om te zetten in een concreet plan. Ingewikkelde regels en criteria vindt u hier niet. Die passen namelijk niet meer in deze tijd. Wat wel past is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid en inwoners voor onze leefomgeving. De provincie Groningen en de Groninger gemeenten hebben daarom samen aan Libau, adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit, gevraagd om dit boek te maken. Een inspiratieboek dat u bewust maakt van de kwaliteiten van het landschap waarin u woont. En u uitnodigt om een plan te maken dat hier zo goed mogelijk bij past en deze kwaliteiten misschien zelfs nog wel versterkt.