Sla menu over Meer over toegankelijkheid
Gorecht

Hunzevisie 2030

Wereldnatuur binnen handbereik

De Hunzevisie 2030 is het nieuwe vergezicht van Het Groninger Landschap en haar partners op het oorspronkelijke stroomdal van de rivier de Hunze. De visie bouwt voort op de eerste Hunzevisie uit 1995, waaruit in de afgelopen twintig al vele en unieke natuurgebieden, zoals de Kropswolderbuitenpolder en de Westerbroekstermadepolder, zijn voortgekomen.

Poort van de Hunze

Voor de komende jaren staat het doortrekken van de Hunze naar de Waddenzee centraal. Oorspronkelijk stroomde de Hunze via de stad Groningen en de Lauwerszee naar de Waddenzee, maar het Hunzewater wordt tegenwoordig via het Eemskanaal naar de Eems afgevoerd. Het Groninger Landschap wil dat water uit de Hunze opnieuw via de stad naar de Waddenzee stroomt, waardoor Groningen weer een stad aan de Hunze wordt. Andere onderdelen die in de visie uitgebreid aan bod komen zijn het realiseren van een zogenaamde ‘Poort van de Hunze’, om omwonenden en bezoekers een unieke natuurbeleving te kunnen aanbieden, het vasthouden en opslaan van CO2, en het verbeteren van de waterkwaliteit in het Zuidlaardermeer. Op dit moment worden de verschillende speerpunten uit de visie samen met onze gebiedspartners verder uitgewerkt.