Sla menu over Meer over toegankelijkheid
Centrale Woldgebied & Duurswold

Gebiedsvisie 't Zandt

Eigenheid, identiteit en waarden van het dorp

Gebiedsvisie 't Zandt

De gemeente heeft samen met bewoners een gebiedsvisie opgesteld. In deze visie staat beschreven waar die eigenheid en identiteit van ‘t Zandt nu precies in zit, wat de waarden van het dorp zijn. En hoe die behouden moeten en kunnen blijven. Zoals de monumenten rond de kerk, het ‘beleefbaar’ landschap onder handbereik, de vitale dorpsgemeenschap en voorzieningen als school, dorpshuis en busverbinding. Deze visie geeft richting aan de toekomst van het dorp en hoe die ingericht kan worden. De kansen die de versterkingsopgave met zich meebrengt, worden daar voor een belangrijk deel op gericht.