Sla menu over Meer over toegankelijkheid
Wierdenland & Waddenkust

Dorpsvisie Loppersum 2016-2021

Loppersum: Bewogen en Bevlogen

Over dorpsvisies

In Groningen zijn al veel dorpsvisies ontwikkeld. Het opstellen van een dorpsvisie kan gestimuleerd worden vanuit de gemeente of er kan een landschappelijk of ruimtelijke vraag aan ten grondslag liggen. Soms hangt het samen met de versterkingsopgave of de gemeentelijke herindeling of wil een dorp een visie hebben die toekomstige samenwerkingen en initiatieven helpen bepalen.

Groninger Dorpen

Vereniging Groninger Dorpen is één van de organisaties die dorpen kan ondersteunen bij de ontwikkeling van een dorpsvisie. Volgens Groninger Dorpen is een dorpsvisie een plan voor en door bewoners dat gaat over de leefbaarheid van de het dorp in de komende 10 jaar. De dorpsbelangenorganisatie is meestal de initiatiefnemer tot de ontwikkeling van een dorpsvisie en formeert vervolgens een Werkgroep Dorpsvisie waarin de diverse doelgroepen in het dorp zo veel mogelijk zijn vertegenwoordigd. Centraal in het proces van Groninger Dorpen staat het contact en de uitwisseling met de bewoners. Eerst voor het verzamelen van ideeën over het dorp in de toekomst en later voor het terugkoppelen van alle verzamelde en gebundelde ideeën teruggekoppeld. Wanneer de breed gedragen dorpsvisie is gerealiseerd gaat dorpsbelangen aan de slag met de actiepunten. De dorpsbewoners kunnen zich tijdens de terugkoppelingsbijeenkomst uitspreken over welke acties volgens hen prioriteit behoeven en welke minder. De dorpsvisie van Groninger Dorpen is daarmee ook meteen uitvoeringsgericht.

Dorpsvisie

In 2016 was een gemeentelijke herindeling in zicht én het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen was in volle gang. Daarmee werd voor het dorp Loppersum de noodzaak van een breed gedragen dorpsvisie steeds sterker.

Loppersum had tot dan nu toe nog geen dorpsvisie. Dat betekent natuurlijk niet dat het dorp geen visie had. Het betekent alleen maar dat die visie niet op papier stond. Op initiatief van Vereniging Dorpsbelangen Loppersum en Stichting LopsterNijs, ondersteund door de Vereniging Groninger Dorpen, heeft een werkgroep gesprekken georganiseerd, eerst met het kader van verenigingen (‘dorpstops’) en daarna met (groepen) dorpsgenoten: in het Dorpshuis, op scholen, met ondernemers en met jeugd. De werkgroep heeft zelfs een middag op straat gestaan, tijdens een winkeliersactie. Tot slot heeft de werkgroep haar bevindingen gepresenteerd aan een bomvolle raadzaal, waar cabaretier en presentator Arno van der Heijden met een eigenzinnig, op Loppersum geënt programma, voor een onvergetelijke avond zorgde.

Omdat een dorpsvisie geen statisch plan is, maar voortdurend verandert, staat er op LopsterNijs een digitale en uitgebreidere versie. Daarin staan alle actiepunten en ideeën genoemd die in de papieren versie geen plek hebben gekregen.