Sla menu over Meer over toegankelijkheid

Dorpsbebouwing in Groningen

Inzicht in (historische, typologische) samenhang

Dorpsbebouwing in Groningen

Dorpsbebouwing in Groningen is ontwikkeld als bijlage voor de beeldkwaliteitplannen die voor verschillende dorpen in de provincie Groningen zijn gemaakt. De eerste versie van dit boekwerkje stamt reeds uit eind jaren tachtig.

Doel is inzicht te verschaffen in de (historische, typologische) samenhang binnen het gevarieerde bebouwingsbeeld van dorpen in Groningen.

De bebouwing in de Groninger dorpen vertoont per periode van totstandkoming veel onderlinge overeenkomsten. Op basis van deze overeenkomsten in vorm, grootte en uitdrukking zijn verschillende typen te onderscheiden. Deze typen zijn in categorieën ondergebracht, die aan de hand van hun specifieke eigenschappen nader zijn omschreven. De tekst bij elke categorie is geïllustreerd met fotomateriaal en tekeningen die de variaties binnen het type in beeld brengen.