Sla menu over Meer over toegankelijkheid

Dorpen in Groningen

Ontdek je dorp en ontwikkel het samen verder

Dorpen in Groningen

Dorpen in Groningen vormt een interactieve handreiking voor iedereen die aan de toekomst van de Groninger dorpen werkt. Het beschrijft karakteristieken van de verschillende dorpstypen en bevat tips en koppelkansen voor de doorontwikkeling daarvan.

Ontdek je dorp en ontwikkel het samen verder

In de Provincie Groningen vinden we nog prachtige dorpen met fraaie panden en schilderachtige plekken. Van veel dorpen is de dorpsstructuur onaangetast en de ontstaansgeschiedenis afleesbaar, in het verstedelijkte Nederland een unieke kwaliteit. De prachtige dorpen zijn waardevol en vragen erom gekoesterd te worden. Dat betekent niet dat er geen aanpassingen mogelijk zijn, maar wel dat ontwikkelingen bij het dorp moeten passen.

Het interactieve document bestaat uit twee delen. Het eerste deel "dorpstypen en karakteristieken" is een uitnodiging om het eigen dorp te ontdekken. Het tweede deel "tips en koppelkansen" helpt bij het maken van plannen die dorpseigen zijn, dat wil zeggen ook echt bij het dorp passen.

Dorpen in Groningen is tot stand gekomen in opdracht van de provincie Groningen en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en gebaseerd op het gelijknamige Dorpen in Groningen uit 1987 van de voormalige Provinciale Planologische Dienst van de provincie Groningen. De veranderde maatschappelijke context waarin dorpsbewoners steeds meer zelf het heft in eigen hand nemen en gemeenten vaak een meer faciliterende rol aannemen, vroeg om een nieuwe voor een breder publiek toegankelijk gemaakte versie van de oorspronkelijke publicatie.