Sla menu over Meer over toegankelijkheid

Boerderijen aan de Waddenkust

Behoud van de identiteit van het Waddenlandschap

Boerderijen aan de Waddenkust

Het project ‘Boerderijen aan de Waddenkust’ had de ambitie een bijdrage te leveren aan het vinden van een nieuw evenwicht tussen de belangen van de boeren die een gezond bedrijf willen kunnen voeren en het verlangen van bezoekers en bewoners om de kernkwaliteiten en daarmee de identiteit van het waddenlandschap te behouden. Een verlangen overigens dat ook de meeste boeren als bewoners van het gebied koesteren.

Zijn de ambities gerealiseerd? Zijn de projectpartners erin geslaagd te laten zien dat groei mogelijk is met behoud van landschappelijke kwaliteit? En heeft het project de aantrekkelijkheid van het waddengebied voor bewoners en bezoekers versterkt?

Hier onder kunt u de bevindingen downloaden.