Sla menu over Meer over toegankelijkheid

Kwaliteitsgids provincie Groningen

De Kwaliteitsgids wil iedereen die zich bezighoudt met erfgoed, ruimtelijke kwaliteit en landschap (ERL) inspireren. Door kennis te delen en handreikingen te bieden bij kleine en grotere ruimtelijke ontwikkelingen met tips voor proces en ontwerp, advies bij ruimtelijke ontwikkeling en verschillende voorbeeldprojecten en visies.

Ga voor meer informatie naar Gebiedsbiografie of Ruimtelijke Kwaliteit.

Download de kwaliteitsgids