Sla menu over Meer over toegankelijkheid
Zuidelijk Westerkwartier

Ruimtelijk kader zonneterreinen gemeente Grootegast

Voor een discussie over een ruimtelijk kader voor zonneterreinen heeft Libau een rapportage opgesteld met foto's, beleid van de provincie en voorstellen voor zonneterreinen in de gemeente Grootegast. Twee scenario's zijn verkend "Klein en lokaal" en "Groot en projectmatig". De visie van de gemeente is achter in de rapportage opgenomen.

Zonneterreinen in de gemeente Grootegast

Zonneterreinen zijn bouwwerken met een industriële uitstraling; het zijn (kleine) energiecentrales, die niet toegankelijk zijn en niet als vanzelfsprekend kwaliteit aan de omgeving toevoegen. De beelden in het rapport spreken voor zich. Hoe kan je er dan op een goede wijze mee omgaan? Twee scenario's worden verkend in dit rapport "Klein en lokaal"en "Groot en projectmatig".

De gemeente Grootegast wil medewerking aan zonneterreinen sec overwegen voor de lokale gemeenschap. Zonneterreinen moeten lokaal gedragen worden en men moet er lokaal beter van worden. Hierop zijn tal van variaties denkbaar: van lokaal dorps- of buurtinitiatief tot participatie in initiatieven van derden. Commerciële zonneterreinen sec voor bedrijfsmatig eigen financieel gewin worden niet passend geacht. Het buitengebied is kwetsbaar, ook direct aansluitend aan het bestaande stedelijke gebied. Kleinschalige zonneterreinen bij de dorpen zijn daarom alleen wenselijk, wanneer deze ook echt uit het de gemeenschap voortkomen (lokaal initiatief én lokaal draagvlak). Voor situering en inpassing ervan gelden vervolgens de randvoorwaarden als geschetst bij “principes scenario 1 – klein en lokaal” en is van geval tot geval maatwerk nodig.

Zie voor meer informatie, schetsen en foto's de te downloaden pdf onder aan deze pagina.

Ruimtelijk kader zonneterreinen gemeente Grootegast

Bestandnaam Grootte
Ruimtelijk kader zonneterreinen gemeente Grootegast 18.7 MB