Sla menu over Meer over toegankelijkheid
Wierdenland & Waddenkust

Het Hogeland opnieuw

Een ontwerponderzoek naar de toekomst van Groninger erven

Het Hogeland opnieuw

Het Groninger noordelijke wierden- en dijkengebied is een gebied met hoge cultuurhistorische en archeologische waarden. Het land toont nog steeds de kenmerken van eeuwenlange strijd tegen het zoute water: een immense schaal en openheid doorsneden door maren, dijken en transparante lanen; vruchtbare grond; prachtig ingepaste streekeigen boerderijen.

Door (intern)nationaal landbouwbeleid en veranderingen in agrarische wet- en regelgeving doen zich in de bedrijvigheid verschuivingen voor die van invloed zijn op de verschijningsvorm van het erf. Het onderzoek geeft oplossingen het boerenerf ook nu en in de toekomst te kunnen inpassen binnen de bestaande cultuurhistorische en archeologische waarden.

Het Hogeland opnieuw

Bestandnaam Grootte
Het Hogeland opnieuw 1.9 MB