Sla menu over Meer over toegankelijkheid

Archeologisch wandelpark bij opstelterrein De Vork Haren

Speciale aandacht voor de aangetroffen archeologische vondsten

gemeente-groningen

Gemeente Groningen

Haren
Haren
 • Wat houdt het project in?

  Bij het nieuwe opstelterrein voor treinen is een wandelpark aangelegd

 • Waarom?

  Wandelgebied aan de omgeving toevoegen en de bijzondere geschiedenis van het gebied onder de aandacht brengen

 • In welke fase bevindt het project zich?

  Afgerond

Archeologisch wandelpark bij opstelterrein De Vork Haren

Bij 'De Vork' in Haren wordt een opstelterrein voor treinen aangelegd als onderdeel van het project Groningen Spoorzone. De sporen bij het Hoofdstation in Groningen worden opnieuw ingericht, er komt een nieuwe reizigerstunnel, een fietstunnel en een onderdoorgang voor bussen. Door de nieuwe inrichting van de sporen is er geen ruimte meer voor het bestaande opstelterrein voor treinen. Daarom wordt dit terrein verplaatst naar 'De Vork' bij Haren, in de splitsing tussen de sporen naar Winschoten en Assen. Bij het nieuwe opstelterrein wordt een wandelpark aangelegd.

Archeologisch onderzoek

Vóór de start van de werkzaamheden aan het opstelterrein en het wandelpark is archeologisch onderzoek gedaan. De archeologen verwachtten in eerste instantie geen bijzondere dingen aan te treffen, maar dat pakte anders uit. Zo vonden ze niet alleen allerlei restanten uit de steentijd, zoals vuursteen, maar ook aardewerk en resten van boerderijen uit de ijzertijd.

Behoud en aandacht voor erfgoed

In het ontwerp van het park is de geschiedenis van het gebied meegenomen. Om de archeologische vondsten in de grond te beschermen is het ontwerp aangepast. De gronden zijn opgehoogd en er is gekozen voor een andere plantengroei. Alleen de archeologische vondsten die door de werkzaamheden aangetast zouden worden, zijn opgegraven en gearchiveerd. In het nieuwe wandelpark is speciale aandacht voor de archeologische vondsten die er zijn aangetroffen. Met bordjes krijgen de wandelaars informatie over de bijzondere geschiedenis van het gebied. In het park komt een replica van het skelet van een historische boerderij te staan, die verwijst naar de archeologische vondsten die zijn gedaan op en rond het nieuwe opstelterrein. Ook wordt een verbinding aangelegd met het nabijgelegen bezoekerscentrum van het voormalige klooster Yesse. Zo kunnen bezoekers ook kennismaken met deze periode uit de geschiedenis.

Kernkwaliteiten

Dit project heeft betrekking op een aantal kernkwaliteiten van Gorecht. Die kernkwaliteiten zijn uiteengezet in de gebiedsbiografie.

 • Geologische hoofdstructuur met hoogteverschillenen een contrast tussen kleinschalig besloten hoger gelegen Hondsrug en aan weerszijden laag gelegen zeer open beekdalen van de Drentse Aa en de Hunze.
 • Kenmerkend reliëf van de glaciale ruggen van Geopark de Hondsrug met de esdorpen.
 • (Restanten van) Middeleeuwse kerken en kloosters, voormalige karresporen en dijken.
 • De schaal en het karakter van de historisch gegroeide parkachtige esdorpenstructuur op de Hondsrug met een oorsprong in de Romeinse tijd, met afwisselend essen, bossen, graslanden en met naast sobere boerderijen en keuterijen ook statige bebouwing in de vorm van buitenplaatsen, villa’s, villawijken en later meer sub-urbane woonbebouwing